Privacy Policy Federatie van Vishandelaars vzw

(Versie 1.0 – 23/03/2023)

Artikel 1 – Algemeen

1.1.
In deze Privacy en Cookie Verklaring (hierna ook: ‘verklaring’) wordt uitgelegd hoe de Federatie van Vishandelaars vzw (hierna: ‘FVV’) persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en bewaart van:
i) de gebruikers van www.vishandelaars.be en www.visnetwerk.be (hierna ook: ‘website(s)’); en

ii) haar leden, klanten, leveranciers en andere business partners, en/of zij die gebruikmaken van andere al dan niet online FVV-diensten, met inbegrip van het contacteren van FVV via e-mail, telefoon of door andere communicatiemiddelen (hierna ook: ‘u’).

Onder persoonsgegevens (hierna ook ‘gegevens’) wordt eender welke vorm van informatie verstaan die betrekking heeft op u als een natuurlijke persoon – zelfs wanneer uw identificatie enkel op indirecte basis plaatsvindt.

1.2.
Uw privacy is heel erg belangrijk voor ons. FVV behandelt en beschermt uw gegevens dan ook op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze. Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens is onderworpen aan strikte voorwaarden. FVV handelt in overeenstemming met:

  1. de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens;
  2. en/of alle (toekomstige) Belgische wetten ter uitvoering van deze verordening.

Meer informatie over gegevensbescherming kunt u verkrijgen bij de Belgische Gegevens beschermingsautoriteit.

1.3.
Wij nodigen u uit om deze verklaring zorgvuldig te lezen opdat u het beleid van FVV op dit gebied kent en begrijpt.

1.4.
Het bezoek en gebruik van de website, het versturen van een inschrijvingsformulier of het op ieder andere wijze contacteren van FVV, impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens, of door opt-in) van deze verklaring. Dit betekent dat u akkoord gaat met de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt en verwerkt door FVV.

1.5.
Deze verklaring kan regelmatig worden bijgewerkt. De meest recente versie van de verklaring is beschikbaar op de website. We zullen u op de hoogte brengen via de gebruikelijke communicatiekanalen indien er belangrijke wijzigingen zijn aangebracht.

Artikel 2 – Verantwoordelijke voor de verwerking

2.1.
FVV is de ‘verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. Haar coördinaten zijn de volgende:
FVV, Federatie van Vishandelaars vzw
Willebroekkaai 37 – 1000 Brussel

2.2.
FVV is dan ook uw gesprekspartner en is degene die ten aanzien van de bevoegde instanties verantwoording dient af te leggen aangaande de verwerking van uw Gegevens.

2.3.
FVV kan beroep doen op gespecialiseerde dienstverleners om uw gegevens namens en volgens de instructies van FVV te verwerken, in overeenstemming met deze verklaring. Enkel de strikt noodzakelijke gegevens zullen aan deze ondernemingen worden doorgegeven (hierna ook ‘verwerkers’ genoemd).

Artikel 3 – Verzamelde persoonlijke gegevens

3.1.
Gegevens die u ons meedeelt:
Categorie 1 – websitebezoeker-gegevens

  • IP-adres

Categorie 2 – (professionele) contactgegevens

  • Naam, (professioneel) e-mailadres, telefoonnummer, adres, e-mailadres, bedrijfsnaam

Categorie 3 – klantengegevens

  • Naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres
  • Gegevens vereist voor enige bijkomende dienstverlening, afhankelijk van de specifieke overeenkomst

Categorie 4 – leveranciersgegevens

  • Naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres
  • Gegevens vereist voor enige bijkomende dienstverlening, afhankelijk van de specifieke overeenkomst

Categorie 5 – sollicitant- en bestuurdersgegevens

  • Naam, adres, cv, e-mailadres, telefoonnummer, werkervaring

Categorie 6 – gegevens met betrekking tot drukwerk

  • Bijvoorbeeld: naam, geboortedatum en adres op (geboorte)kaartjes, afhankelijk van uw vraag

Categorie 7 – Cookies